held by the Institute of Control Systems

CO-ORGANIZER CONFERENCES

February 21-22, 2023

“Azərbaycan dilinin İKT problemləri, İKT-nin Azərbaycan dili problemləri” adlı respublika elmi-praktiki konfransı

December 8-9, 2022

İnformasiya sistemləri və texnologiyalar: nailiyyətlər və perspektivlər mövzusunda 3-cü beynəlxalq konfrans

October 12, 2022

Yaşıl iqtisadiyyat və ekoloji imperativlərə doğru yol: yeni çağırışlar, imkanlar və perspektivlər mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans

August 24-26, 2022

COIA 2022

coia-conf.org

Sənaye Tətbiqli İdarəetmə və Optimallaşdırma mövzusunda 8-ci beynəlxalq konfrans

April 28-29, 2022

Rəqəmsal İqtisadiyyat: Müasir Çağırışlar və Real İmkanlar mövzusunda 2-ci beynəlxalq konfrans

March 21-25, 2022

Akademik Şor Naum Zuseleviçin 85 illiyinə həsr olunmuş Моделирование и оптимизация в транспорте и логистике 7-ci beynəlxalq konfransı