held by the Institute of Control Systems

CO-ORGANIZER CONFERENCES

November 23-25, 2023

“International Eastern Conference On Human-computer Interaction (IECHCI 2023)” beynəlxalq konfrans

November 16, 2023

“Rəqəmsal iqtisadiyyat: Müasir çağırışlar və real imkanlar” mövzusunda III beynəlxalq konfrans

May 8, 2023

Süni intellekt əsasında virtual robotların təqdimatında Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans

February 21-22, 2023

“Azərbaycan dilinin İKT problemləri, İKT-nin Azərbaycan dili problemləri” adlı respublika elmi-praktiki konfransı

January 6, 2023

AMEA-nın müxbir üzvü Əsgər Abdullayevin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş konfrans

December 8-9, 2022

İnformasiya sistemləri və texnologiyalar: nailiyyətlər və perspektivlər mövzusunda 3-cü beynəlxalq konfrans

October 12, 2022

Yaşıl iqtisadiyyat və ekoloji imperativlərə doğru yol: yeni çağırışlar, imkanlar və perspektivlər mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans

August 24-26, 2022

COIA 2022

coia-conf.org

Sənaye Tətbiqli İdarəetmə və Optimallaşdırma mövzusunda 8-ci beynəlxalq konfrans

April 28-29, 2022

Rəqəmsal İqtisadiyyat: Müasir Çağırışlar və Real İmkanlar mövzusunda 2-ci beynəlxalq konfrans

March 21-25, 2022

Akademik Şor Naum Zuseleviçin 85 illiyinə həsr olunmuş Моделирование и оптимизация в транспорте и логистике 7-ci beynəlxalq konfransı